Harmoniechen

D’Harmoniechen Beetebuerg ass de Weiderbildungsorchester vun der Harmonie Municipale Beetebuerg.

Mir sinn net nëmmen eng Musek fir Kanner, mee fir all Nowuessmuseker, dee seng musikalesch Fähegkeeten am Zesummespill matanere well ausprobéieren a weiderentwéckelen. Den Ensembel steet ënnert der musikalescher Leedung vum Jeff Hennico. Um Programm sti virun allem ganz bekannte Stécker, wéi och Lidder aus Filmer. Mir spille Concerten, ginn op Kavalkaden a maache Museksstage zesummen.
Mee et stinn och manner musikalesch Saachen um Programm, wéi zum Beispill Lasergame oder Fussball.
Eis Ziler besti virun allem doran, eis Musikanten an hirer musikalescher Ausbildung ze ënnerstëtzen an hinne Motivatioun a Freed un dem gemeinsame Musizéieren ze vermëttelen.
D’Harmonieche prouft all Donneschdeg vun 18.15 – 19.30 am Musekssall an de Sportshal zu Beetebuerg.

Contact:   info@hmb.lu

L’Harmoniechen Beetebuerg est l’orchestre «pédagogique» de l’Harmonie Municipale de Bettembourg. Nous n’invitons pas uniquement les enfants, mais également tout adulte, qui vise à pratiquer et améliorer ses capacités instrumentales dans un ensemble.
L’ensemble joue sous la direction de Jeff Hennico. Le programme musical se caractérise surtout par des morceaux et mélodies connus. Nous jouons des concerts, mais participons également à des cavalcades ou font un stage musical. En dehors de la musique, nous organisons ou participons aussi à d’autres activités, comme du Lasergame ou un tournoi de football.

Nos obectifs sont le soutien de nos élèves dans leur formation musicale, ainsi que le plaisir et la motivation de pratiquer leur instrument dans un ensemble. Les répétitions de l’Harmoniechen se tiennent dans la salle de musique du Centre Sportif à Bettembourg, tous les jeudis de 18.15 à 19.30 heures.